O nás

Rodinné vinárstvo Víno Černý bolo založené v roku 2006, ale jeho história siaha až do medzivojnového obdobia, kedy bolo vinohradníctvo a predaj vína hlavným zdrojom rodinného príjmu. V roku 1958 vinice a vinárska technológia bola znárodnená a rodinná tradícia sa prerušila. V 90 rokoch minulého storočia prebehla reštitúcia vinohradov, ktoré sa stali základom pre obnovu rodinnej vinohradníckej a vinárskej tradície. Vinohrady boli zo začiatku udržiavané len z nutnosti a celá produkcia bola odovzdávaná do výkupu. Táto nutnosť postupom času prerástla do záľuby k výrobe vína. Po rokoch sa domáca výroba transformovala na profesionálnu úroveň a v roku 2006 bolo vyrobené prvé víno pod značnou Víno Černý.

.